You are here

MIRADA DE LES DONES

Activities

MIRADA DE LES DONES

Saturday, 7 March, 2020 - 17:30

“Las Sinsombrero” Directoras Tània Balló, Serrana Torres. 2015. Amb la presència de la directora.

Col·laboren: Assoc. Dones Rosa d’Abril, l’altreCine i Grup de dones feministes del Pallars Jussà"