Esteu aquí

La Junta Consultiva de la RNC de Boumort aprova la planificació per la temporada 2022-23

Notícies

La Junta Consultiva de la RNC de Boumort aprova la planificació per la temporada 2022-23

En la darrera sessió de la Junta Consultiva de la Reserva Nacional de Caça de Boumort, que ha tingut lloc dimecres 15 de juny a Gerri de la Sal (Baix Pallars), s’ha aprovat la planificació per a la temporada 2022-23. La Junta ha conegut els resultats de la temporada anterior i l’estat dels ingressos pendents d’aplicació corresponents a l’any 2021, així com els resultats dels censos efectuats la darrera anualitat. Posteriorment, s’ha aprovat el Pla d’aprofitament cinegètic per a la temporada 2022-23, i s’ha informat el Pla de conservació i foment 2022, en el qual està treballant el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Entre altres continguts, el Pla d’aprofitament inclou les previsions per a l’ordenació de les visites durant l’època de la brama del cérvol, així com totes les disposicions relatives a la gestió de les espècies que són objecte d’aprofitament a la Reserva (cérvol i porc senglar). El Pla de conservació i foment inclou diverses actuacions tant de millora d’hàbitat per a la fauna salvatge, com de senyalització i informació ambiental, i treballs de diagnosi per a la millora de la gestió de l’espai.

Foto: Ajuntament de Baix Pallars.