You are here

Celebració del dia de la Terra

Activities

Celebració del dia de la Terra

Sunday, 24 April, 2022 - 09:00

Jornada de voluntariat per la construcció d’una bassa per a amfibis a la zona de l’antic abocador del municipi de Tremp.